Marián Bako
   finančný konzultant - manažér
   Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  Allianz - Slovenská poisťovňa  

 
Poradenstvo - servis

Ak máte poistnú zmluvu uzavretú u nás, zabezpečíme Vám bezplatný a plnohodnotný servis, ako aj poradenstvo a súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti.

Súčasne Vás budeme oboznamovať s novinkami v poistných produktoch, ktoré môžu vhodne ovplyvniť zabezpečenie Vás, Vašich najbližších, ako aj Vášho majetku bez toho, aby ste museli absolvovať cestu do poisťovne.

V prípade potrieb Vám zabezpečíme potvrdenie vinkulácií poistení.

Pri uplatňovaní nárokov z úrazového poistenia Vás odbremeníme od zdĺhavých vybavovaní a potvrdzovaní dokladov od lekára.

Pri akomkoľvek probléme vždy najprv kontaktujte svojho poisťovacieho agenta, ktorý je uvedený v Poistnej zmluve a súčasne v kontaktoch.

 
 
  Kontaktujte nás...  
 
    © Marián Bako, webdesign ATMT s.r.o.   webmail >>